Day: 5 Mehefin 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 5 Mehefin 2017

Posted on 5 Mehefin 2017 by Mark Williams

Derbyniodd y Bwrdd ddrafft diweddaraf Y Ffordd Ymlaen 2018-2023 a sylwadau o’r ymgynghoriad diweddar. Cafwyd trafodaeth ar y dangosyddion perfformiad allweddol a’r dangosyddion arweiniol.  Cytunwyd i ailagor yr ymgynghoriad tan 30 Mehefin i gynnig cyfle pellach i staff ymateb.  Bydd hyn yn golygu oedi i ystyriaeth y Cyngor o fersiwn terfynol Y Ffordd Ymlaen 2018-23
Read more