Day: 31 Mai 2017

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mai 2017

Posted on 31 Mai 2017 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Er bod y gwasanaethau diogelwch wedi bod yn rhybuddio ers peth amser y gallem ddisgwyl ymosodiad erchyll ar ryw adeg, roedd y newyddion ofnadwy o Fanceinion y mis hwn yn ergyd drom, ac rwy’n gwybod y byddech am i mi fynegi ein cydymdeimlad cyfunol â’r rhai a effeithiwyd gan yr ymosodiad. Mae’r digwyddiad
Read more