Day: 22 Mai 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Mai 2017

Posted on 22 Mai 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Luc Sels wedi cael ei ethol yn Rheithor newydd KU Leuven o 1 Awst 2017 ymlaen, gan gymryd lle’r Athro Rik Torfs. Cafodd yr Athro Dylan Foster-Evans ei benodi’n Bennaeth Ysgol y Gymraeg o 1 Awst 2017 ymlaen, gan gymryd yr awenau gan yr Athro Sioned Davies, fu’n bennaeth ers dros
Read more