Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Mai 2017

15 Mai 2017

 

  • Cafodd y Bwrdd ddrafftiau diweddaraf y strategaeth newydd, yr is-strategaethau, y dangosyddion perfformiad allweddol a’r dangosyddion arweiniol. Cytunwyd y byddai’r strategaeth lefel uchel a’r is-strategaethau ar gael nawr ar y fewnrwyd fel fersiynau drafft er mwyn ymgynghori arnynt.  Bydd angen i’r Bwrdd gymeradwyo’r fersiynau terfynol ar 5 Mehefin er mwyn iddynt allu mynd gerbron pwyllgorau’r Brifysgol a chael eu chymeradwyo’n derfynol.
  • Cafodd y Bwrdd adroddiad archwilio Mynediad Agored ac fe gymeradwyodd y Bwrdd ymateb y rheolwyr i’r adroddiad.
  • Cafodd y Bwrdd adroddiad chwarterol Sefydliad Ymchwil y Brifysgol.
  • Cafodd y Bwrdd y newyddion diweddaraf am y gwasanaeth archwilio mewnol.
  • Cafodd y Bwrdd adroddiad briffio am ganlyniadau’r etholiadau lleol.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

  • Adroddiad Misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.
  • Adroddiad Misol a Blaengynllun y Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata
  • Adroddiad misol Rhyngwladol ac Ewrop y Dirprwy Is-Ganghellor