Skip to main content

Mai 15, 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Mai 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Mai 2017

Postiwyd ar 15 Mai 2017 gan Mark Williams

  Cafodd y Bwrdd ddrafftiau diweddaraf y strategaeth newydd, yr is-strategaethau, y dangosyddion perfformiad allweddol a’r dangosyddion arweiniol. Cytunwyd y byddai’r strategaeth lefel uchel a’r is-strategaethau ar gael nawr ar […]

Rhannu arbenigedd a manteisio ar wybodaeth

Rhannu arbenigedd a manteisio ar wybodaeth

Postiwyd ar 15 Mai 2017 gan Paul Jewell

Braint fawr oedd croesawu yr Athro yr Arglwydd Darzi o Denham i draddodi'r ail o'n darlithoedd 'Cartref Arloesedd'. Clywodd academyddion, arweinwyr busnes a chlinigwyr am sut bydd dyfodol llawfeddygaeth yn […]