Day: 15 Mai 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Mai 2017

Posted on 15 Mai 2017 by Mark Williams

  Cafodd y Bwrdd ddrafftiau diweddaraf y strategaeth newydd, yr is-strategaethau, y dangosyddion perfformiad allweddol a’r dangosyddion arweiniol. Cytunwyd y byddai’r strategaeth lefel uchel a’r is-strategaethau ar gael nawr ar y fewnrwyd fel fersiynau drafft er mwyn ymgynghori arnynt.  Bydd angen i’r Bwrdd gymeradwyo’r fersiynau terfynol ar 5 Mehefin er mwyn iddynt allu mynd gerbron
Read more


Rhannu arbenigedd a manteisio ar wybodaeth

Posted on 15 Mai 2017 by Paul Jewell

Braint fawr oedd croesawu yr Athro yr Arglwydd Darzi o Denham i draddodi’r ail o’n darlithoedd ‘Cartref Arloesedd’. Clywodd academyddion, arweinwyr busnes a chlinigwyr am sut bydd dyfodol llawfeddygaeth yn cael ei ddylanwadu gan bobl sy’n cydweithio ar draws disgyblaethau – dadansoddi data, roboteg, technoleg dysgu peiriant. Dangosodd yr Arglwydd Darzi sut bydd datblygiadau gwyddonol
Read more