Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Mai 2017

8 Mai 2017
  • Nodwyd bod Mr Chris Jones wedi ei benodi’n Bennaeth Cyfathrebu.
  • Nodwyd bod cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch Adolygiad Diamond wedi’i ohirio oherwydd yr etholiad cyffredinol.
  • Nodwyd bod cais y Brifysgol i Lywodraeth Cymru i gynnal Canolfan Cymru ar gyfer polisi cyhoeddus wedi bod yn llwyddiannus.
  • Cafodd y Bwrdd ddrafftiau diweddaraf y strategaeth newydd, yr is-strategaethau, y dangosyddion perfformiad allweddol a’r dangosyddion arweiniol.
  • Cafodd y Bwrdd ddrafft y Cynllun Ffioedd a Mynediad ar gyfer 2017/18.
  • Cafodd y Bwrdd yr adroddiad blynyddol am gyd-fentrau’r Brifysgol.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

  • Adroddiad misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol.
  • Adroddiad misol y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd
  • Adroddiad misol yr Ystadau