Day: 8 Mai 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Mai 2017

Posted on 8 Mai 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod Mr Chris Jones wedi ei benodi’n Bennaeth Cyfathrebu. Nodwyd bod cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch Adolygiad Diamond wedi’i ohirio oherwydd yr etholiad cyffredinol. Nodwyd bod cais y Brifysgol i Lywodraeth Cymru i gynnal Canolfan Cymru ar gyfer polisi cyhoeddus wedi bod yn llwyddiannus. Cafodd y Bwrdd ddrafftiau diweddaraf y strategaeth newydd, yr is-strategaethau, y
Read more