Day: 24 Ebrill 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Ebrill 2017

Posted on 24 Ebrill 2017 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan Ms Alice Streatfeild, Cyfarwyddwr Ymchwil o ORC International am ganlyniadau’r arolwg staff diweddar. Nodwyd bod 69% wedi ymateb i’r arolwg, sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd y sector, sef 66%.  Cytunwyd ar y meysydd canlynol fel y blaenoriaethau a argymhellir ar gyfer y Bwrdd sy’n deillio o’r arolwg – sut
Read more