Day: 5 Ebrill 2017

Blog Brexit a Chymru

Posted on 5 Ebrill 2017 by Claire Sanders

Mae’n debygol mai Brexit fydd y mater gwleidyddol ac economaidd a fydd yn cael y prif sylw dros y blynyddoedd nesaf. Bydd angen meddwl yn feirniadol, a chael dadl onest a barn eang er mwyn ein helpu i lunio dyfodol Cymru a’r DU wrth baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd. Ar y diwrnod y cychwynnwyd
Read more