Day: 3 Ebrill 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Ebrill 2017

Posted on 3 Ebrill 2017 by Mark Williams

Croesawyd yr Athro Ruedi Allemann, Dirprwy Is-ganghellor newydd y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, i’w gyfarfod cyntaf fel aelod o’r Bwrdd. Nodwyd bod yr Athro Damien Murphy wedi’i benodi’n Bennaeth Cemeg dros dro. Nodwyd bod Dr Tom Hall wedi’i benodi’n Bennaeth newydd Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Nodwyd bod Cyngor Caerdydd wedi llofnodi Adran 106 ar gyfer
Read more