Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Calon y Gymuned

pavilion3

Yn ddiweddar, bues i’n Grangetown i gwrdd â rhai o’r bobl sydd y tu ôl i brosiect ymgysylltu’r Brifysgol, sy’n creu partneriaethau yn y gymuned.

Mae’r Tîm Porth Cymunedol, sy’n gweithio’n agos â Phrosiect Pafiliwn Grange a Gweithredu Cymunedol Grangetown, wedi llwyddo i gael grant datblygu gwerth £50,000 gan y Gronfa Loteri Fawr. Bydd hyn yn datblygu eu syniadau i drawsnewid yr hen bafiliwn a’r lawnt fowlio yn Grangetown.

Bues i, yr Is-Ganghellor yr Athro Colin Riordan a’r Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata Claire Sanders, i’r pafiliwn i gael clywed mwy gan dîm y prosiect a rhai o’r partneriaid lleol sy’n gwneud gwir wahaniaeth yn y gymuned. Roedd yn wych cwrdd â phlant ysgol, myfyrwyr, arweinwyr busnes, cydweithwyr o’r Brifysgol ac aelodau o gymuned Grangetown.

pavilion6

Mae trawsnewid yr hen bafiliwn bowlio yn lleoliad ac adnodd sy’n ffynnu, yn rhan fawr o’r hyn y maen nhw’n ei wneud, ond mae mwy i’r gwaith na hynny. Fe wnaethom glywed hefyd sut mae’r bartneriaeth rhwng y Brifysgol a’r gymuned wedi helpu i ddatblygu fforwm busnes lleol; gweithio gyda Gweithredu Cymunedol Grangetown a’r gwasanaethau argyfwng i lansio wythnos diogelwch y gymuned; helpu i greu grŵp rhedeg a fforwm i bobl ifanc; cefnogi datblygiad diwrnodau codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl; ac wedi dod â chymdogion yn agosach at ei gilydd drwy drefnu parti stryd lwyddiannus.

Mae mwy i’w wneud o hyd, ond dylai’r tîm fod yn falch o’r hyn sydd wedi’i gyflawni hyd yma mewn cyfnod byr.

Darllen ebost yr Is-Ganghellor at yr holl staff, lle mae’n sôn am ei ymweliad at Bafiliwn Grange.