Day: 27 Mawrth 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Mawrth 2017

Posted on 27 Mawrth 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Rudolf Allemann wedi’i benodi’n Ddirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg o 3 Ebrill 2017. Nodwyd bod yr Athro Holford wedi derbyn gwahoddiad i gymryd rhan yn adolygiad Llywodraeth Cymru o ymchwil ac arloesedd o dan arweiniad yr Athro Graeme Reid. Cafodd y Bwrdd bapur am y dewisiadau posibl o
Read more