Day: 23 Mawrth 2017

Dathlu Menywod Talentog yng Nghymru

Posted on 23 Mawrth 2017 by Helen Murphy

Roedd digwyddiad dydd Llun diwethaf yn y Senedd, Caerdydd, yn ddiwrnod ysbrydoledig i fenywod ym meysydd STEM. Daeth arweinwyr o bob lefel ym myd busnes, academia a’r llywodraeth ynghyd i fynd i’r afael â’r prinder menywod ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yng Nghymru. Daeth EHB y Dywysoges Frenhinol, Julie James, y Gweinidog dros
Read more