Day: 27 Chwefror 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Chwefror 2017

Posted on 27 Chwefror 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Athro Jones a’i gydweithwyr wedi bod yng nghyfweliad y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer y Sefydliad Ymchwil Dementia. Cawn wybod canlyniad y cyfweliad cyn bo hir. Nodwyd y nifer uchel a bleidleisiodd yn etholiadau Swyddogion Undeb y Myfyrwyr a bod Hollie Cooke, yr Is-lywydd Lles presennol, wedi’i hethol yn Llywydd. Roedd y
Read more