Day: 13 Chwefror 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 13 Chwefror 2017

Posted on 13 Chwefror 2017 by Mark Williams

Ymunodd Dr Tim Bradshaw, Cyfarwyddwr dros dro Grŵp Russell, â’r Bwrdd ar gyfer yr eitem gyntaf. Amlinellodd Dr Bradshaw y materion polisi allweddol presennol ar gyfer Grŵp Russell, a oedd yn cynnwys y Bil Addysg Uwch ac Ymchwil, TEF, REF, Brexit, a fisâu a mewnfudo. Nodwyd bod yr ymgeisydd a ddewiswyd ar gyfer swydd Cyfarwyddwr
Read more