Day: 8 Chwefror 2017

Cefnogi’r Arwyr Di-glod

Posted on 8 Chwefror 2017 by Helen Murphy

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn rhai pwysig a chalonogol o safbwynt hyrwyddo a chefnogi menywod yn STEM. Braf iawn oedd clywed yr wythnos ddiwethaf bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn pob un o’r argymhellion yn yr adroddiad Menywod Talentog ar gyfer Cymru Lwyddiannus y gwnes i a’r Athro Hilary Lappin-Scott o Brifysgol Abertawe ei ysgrifennu.
Read more