Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Delweddau Ymchwil

3 Chwefror 2017
Images of Research event

Mae Academi Ddoethurol Prifysgol Caerdydd wedi bod yn weithredol ers dechrau’r flwyddyn academaidd bresennol, ac yn ddiweddar cefais y pleser o fynd i’w digwyddiad ‘Delweddau Ymchwil’. Digwyddiad cwbl unigryw yw hwn, sy’n dod â’n cymuned ôl-raddedig ynghyd, gan gynnwys ymchwilwyr, staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol. Cynhaliwyd y digwyddiad yn sgil cystadleuaeth ar draws y Brifysgol i wahodd myfyrwyr doethurol i gyflwyno delwedd sy’n cynrychioli eu hymchwil, ynghyd â disgrifiad 150 o eiriau. Ar ôl y sgrinio cychwynnol, dewiswyd mwy na 40 o ddelweddau ar gyfer yr arddangosfa derfynol.

 I gyflawni’r dasg heriol o feirniadu ceisiadau Delweddau Ymchwil, ymunodd Deoniaid Ymchwil Ôl-raddedig y Coleg â mi, sef Dr Emma Kidd, yr Athro Martin Kayman a’r Athro Walter Gear. Dyfarnwyd y wobr gyntaf i Sarah Winstanley o’r Ysgol Meddygaeth ar gyfer ei llun ‘The Daughter of Medicine’. Dyfarnwyd yr ail wobr i Tim Ebdon o’r Ysgol Peirianneg am ei lun ‘Bringing Turbine Wakes to Life‘. Enillydd Dewis y Bobl oedd Andrew Martin o Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, am ‘Rainbow Rock‘.

Images of Research

Cenhadaeth yr Academi Doethurol, sydd newydd gael ei sefydlu, yw hyrwyddo Prifysgol Caerdydd fel sefydliad ymchwil ôl-raddedig blaenllaw, a bydd rôl Cyfarwyddwr yr Academi Ddoethurol, yr ydym wrthi’n recriwtio ar ei chyfer ar hyn o bryd, yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith hynny. Bydd angen i ni wneud rhagor i ddatblygu a mireinio ein prosesau a’n rhaglenni hyfforddiant er mwyn sicrhau bod yr hyn yr ydym yn ei gynnig yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr cenedlaethol a rhyngwladol ill dau, ac yn ei wneud yn haws i’r ymchwilwyr ôl-raddedig gorau o bedwar ban y byd astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae digwyddiadau fel Delweddau Ymchwil yn codi proffil ymchwilwyr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, yn cryfhau’r ymdeimlad o gymuned, ac yn cynnig amodau perffaith ar gyfer rhannu gwybodaeth ar draws disgyblaethau. Mae’r digwyddiad yn cyd-fynd â rhaglen yr Academi Doethurol drwy roi cyfle i ymchwilwyr roi’r sgiliau academaidd, proffesiynol a datblygiad personol yr ydym yn eu haddysgu ar waith.