Day: 2 Chwefror 2017

Ymweliad gan Brifysgol Genedlaethol Iwerddon

Posted on 2 Chwefror 2017 by Helen Murphy

Ar 16 a 17 Ionawr, cynhaliodd Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ymweliad meincnodi gan staff cyfatebol ym Mhrifysgol Genedlaethol Iwerddon, NUI, Galway, wrth iddynt baratoi i uno dau o’u Colegau. Dros ddau ddiwrnod, cafodd y tîm o NUI Galway gyfle i gwrdd â’r Is-Ganghellor, Dirprwy Is-Gangellorion, Staff Uwch y Brifysgol a staff Coleg y
Read more