Day: 30 Ionawr 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 30 Ionawr 2017

Posted on 30 Ionawr 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod y Brifysgol wedi llwyddo i gael chwe Chymrawd Gweithredu Ymchwil Marie-Curie, gyda phedwar ohonynt ar gyfer Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg. Cafodd y Bwrdd adroddiad gan y panel adolygu annibynnol, a oedd yn cael ei gadeirio gan Yr Athro Dinesh Bhugra. Diben y panel oedd ymchwilio i faterion o gydraddoldeb hiliol yn
Read more