Day: 16 Ionawr 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Ionawr 2017

Posted on 16 Ionawr 2017 by Mark Williams

Cafdd y Bwrdd ddrafft o adroddiad y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil. Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, caiff yr adroddiad ei gyflwyno erbyn y dyddiad cau ar 26 Ionawr. Cafodd y Bwrdd is-strategaethau drafft y strategaeth newydd: Addysg/Myfyrwyr; Ymchwil; Arloesedd; Cenhadaeth Sifig; a Rhyngwladol. Trafodwyd ffurf a chynnwys drafft yr is-strategaethau; cytunwyd bod angen mwy o gysondeb
Read more