Day: 9 Ionawr 2017

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Ionawr 2017

Posted on 9 Ionawr 2017 by Mark Williams

Cyhoeddodd yr Athro Jones ei fwriad i ymddiswyddo fel Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ar ddiwedd y flwyddyn academaidd; estynnodd y Dirprwy Is-Ganghellor ddiolch ar gyfer cyfraniadau’r Athro Jones at y Coleg a’r Brifysgol, ynghyd â dymuniadau gorau’r Bwrdd. Estynnodd y Bwrdd longyfarchiadau i’r Athro Thomas am gael CBE yn
Read more