Skip to main content

Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Rhagfyr 2016

12 Rhagfyr 2016
 • Cafodd yr Athro Treasure ei llongyfarch gan y Bwrdd ar gael ei phenodi’n Is-Ganghellor newydd Prifysgol Aberystwyth. Byd dyn dechrau ei swydd ym mis Ebrill 2017.
 • Soniodd yr Athro Jones am ei ymweliad diweddar ag India, lle aeth i nifer o gyfarfodydd llwyddiannus a threfnus iawn, a lle buodd yn ymweld â sefydliadau â labordai yng ngwahanol gamau o’u datblygiad.
 • Cafodd y Bwrdd y cynllun bras ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu.
 • Cafodd y Bwrdd yr ail ddiweddariad i’r cynllun gweithredu ar gyfer yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr gan y tri Choleg.
 • Cafodd y Bwrdd bapur am gynllun Ysgoloriaeth Ymchwil Ryngwladol ddiwygiedig. Nodwyd bod angen dadansoddi goblygiadau ariannol y cynllun ymhellach.
 • Cafodd y Bwrdd bapur am y Gronfa Seilwaith Ymchwil, a mân ddiwygiad yn y cynllun ar gyfer yr alwad nesaf.
 • Cytunodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol i gymeradwyo’r ymateb drafft i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru i fenthyciadau doethurol ôl-raddedig erbyn y dyddiad cau ar 16 Rhagfyr.
 • Cafodd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am LearnPlus.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

 • Adroddiad Misol a Blaengynllun y Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata
 • Adroddiad chwarterol Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr
 • Adroddiad misol Rhyngwladol ac Ewrop y Dirprwy Is-Ganghellor
 • Adroddiad Misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.
 • Adroddiad misol yr Ystadau