Month: Tachwedd 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Tachwedd 2016

Posted on 7 Tachwedd 2016 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur a oedd yn amlinellu cynlluniau gweithredu NSS Colegau, a oedd yn rhoi’r diweddaraf am y camau gweithredu yn y tri Choleg mewn ymateb i ganlyniadau NSS 2016.  Nodwyd y byddai’n ddefnyddiol i’r Bwrdd a Grŵp Perfformiad Academaidd y Brifysgol weld manylion llawn y cynnydd, fesul Ysgol, ynghyd â system golau traffig
Read more


Rhwydwaith staff rhyngwladol

Posted on 2 Tachwedd 2016 by

Roedd yn bleser cael gwahoddiad i ddweud ychydig eiriau i agor digwyddiad lansio Rhwydwaith Staff Rhyngwladol newydd y Brifysgol fis diwethaf. Fel y dywedodd yr Athro Nora de Leeuw yn ei blogiad diweddaraf, sefydliad rhyngwladol ydyn ni – ac rydym yn falch ohono. Mae gennym fwy na 7,500 o fyfyrwyr rhyngwladol, a staff o fwy
Read more