Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Dathlu ein pobl ragorol

22 Tachwedd 2016
Jayne Dowden and winners at the Celebrating Excellence Awards 2016

Neithiwr, cefais y fraint o gyflwyno ein Gwobrau Dathlu Rhagoriaeth blynyddol. Mae’r gwobrau yn dathlu’r bobl ragorol sy’n gweithio’n ddiflino i wella profiad y myfyrwyr ac annog arloesedd yn ein dysgu a’n haddysgu. Maent hefyd yn hynod greadigol o ran sut maent yn gwella bywydau yn y Brifysgol, ein cymuned ac, mewn nifer o achosion, y ddynoliaeth yn gyffredinol.

Mae’r gwobrau yn rhai arbennig dros ben gan fod pob enwebai – ac roedd 178 ohonynt eleni – wedi’u henwebu gan eu cydweithwyr. Felly, mae enwebiad yn dangos sut mae cydweithwyr cyfagos wedi sylwi ar y gwahaniaeth y mae pobl yn ei wneud a bod y cyfraniad wedi bod mor arwyddocaol fel y dylid tynnu sylw ato ar draws y gymuned gyfan.

Ac mae’r 178 o bobl hynny wedi gwneud cynifer o bethau arbennig ac amrywiol. Bob blwyddyn, mae panel y beirniaid yn gorfod pendroni’n fawr wrth ddewis yr enillwyr. Yn y lle cyntaf, rhaid llunio rhestr ymhlith yr enwebiadau cyn penderfynu ar enillydd ym mhob un o’r deunaw categori. Mae pob enwebiad yn cael ei ganmol; mae pob un sydd ar y rhestr fawr wedi’u canmol yn fawr gan y beirniaid ac fe’u gwahoddir i’r cinio a’r seremoni wobrwyo.

Felly, fe gynhaliwyd digwyddiad eleni yn y Neuadd Fawr yn Undeb y Myfyrwyr, a chafodd ei thrawsnewid (ychydig fel Sinderela) yn lleoliad crand a hudolus am y noson. (Cyn i Sinderela gael ei thrawsnewid yn ôl am 11pm y tro yma!). Roedd y lle yn llawn cyffro wrth i ni wylio ffilmiau oedd yn dangos beth oedd ein cydweithwyr wedi’i wneud. Anaml y cawn y cyfle i oedi a sylweddoli beth mae’r bobl yn y Brifysgol yn ei wneud: fe wnaeth y ffilmiau wneud i ni deimlo’n falch o’n cydweithwyr a’r Brifysgol.

Roeddwn wrth fy modd pan gyhoeddais mai’r Athro Frank Dunstan o’r Ysgol Meddygaeth oedd enillydd y wobr arbennig cyflawniad oes. Mae wedi treulio’i yrfa yn cefnogi ac yn gwella gobeithion ei gydweithwyr, ac mae hefyd yn ysbrydoliaeth barhaus yn Is-adran Meddygaeth y Boblogaeth.

Diolch i bawb a enwebwyd; i bawb ar y rhestr fer ac i’r enillwyr. Rydym yn falch iawn ohonoch.