Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Darlith Cartref Arloesedd Laura Tenison

Laura Tenison

Rydw i wrth fy modd i gyhoeddi ein bod wedi lansio ein cyfres ddarlithoedd ‘Cartref Arloesedd’ mewn steil gydag araith wych gan Laura Tenison MBE, Rheolwr Gyfarwyddwr JoJo Maman Bébé.

Roedd brwdfrydedd Laura dros arloesedd a busnes moesegol yn amlwg wrth iddi amlinellu ei thaith bersonol mewn darlith yn dwyn y teitl: ‘Doing well whilst doing good – ethical innovation and the ‘triple bottom line’’.

Dechreuodd busnes Laura diolch i’w rhieni i ryw raddau. Gwnaethant adael iddi storio dillad yn eu sied, ac yna yn eu hystafell fyw. Tyfodd y busnes i mewn i ffatri yng Nghasnewydd, yna dwy ffatri, ac mae bellach yn fusnes byd-eang â throsiant gros o £55m, 750 o weithwyr a mwy na 70 o siopau yn y DU.

Mae moeseg wrth wraidd brand boutique mamau a babanod mwya’r DU. Mae Laura’n credu gryf – ac mae’r dystiolaeth yn brawf o hyn – fod busnesau’n sbardun ar gyfer gwneud gwahaniaeth.

Roedd tua 100 o westeion yn Ysgol Busnes Caerdydd i glywed Laura’n sôn ei bod yn treulio ‘mwy o amser nag y dylai mewn gwirionedd’ ar Gyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, neu CSR, o gyflogi timau o gefndiroedd amrywiol i gyflawni statws Corfforaeth B – un o blith 120 o gwmnïau yn y DU sy’n rhannu’r anrhydedd o fod yn fusnes moesegol cydnabyddedig.

Rhannodd Laura ei syniadau ar arloesedd ym mhob rhan o’r cwmni, gan ddweud wrthym sut y gwnaeth magu ei phlant ei hun ei helpu i ddatblygu cynhyrchion newydd, a sut mae deall anghenion mamau a babanod yn allweddol i ddeall y farchnad.

Mae gwaith Laura yn estyn i bedwar ban byd. Mae JoJo wrthi’n cynyddu eu cyfran o’r farchnad yn y DU, ac yn gwerthu mewn 50 o wledydd. A hithau’n un o ymddiriedolwyr blaenllaw’r elusen-gwmni Nema Foundation, mae Laura’n gweithio i daclo tlodi plant ym Mozambique – nod tebyg i waith yr Athro Judith Hall, sy’n gweithio yn y Brifysgol, sy’n ceisio trawsnewid bywydau yn Namibia.

Gwnaethom estyn diolch i Laura am noson arbennig. Edrychaf ymlaen at y ddarlith Cartref Arloesedd nesaf yn 2017 – ac i weld mwy o fusnesau’n ymuno â Laura drwy roi pobl a’r blaned o flaen elw.