Day: 21 Tachwedd 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 21 Tachwedd 2016

Posted on 21 Tachwedd 2016 by Mark Williams

Nodwyd y digwyddiadau llwyddiannus a gynhaliwyd i ddathlu lansio partneriaeth strategol Caerdydd-Xiamen. Amlygwyd hefyd raglen PhD ar y cyd Caerdydd-Xiamen ar gyfer 2017/18. Mae’r cynllun ar waith erbyn hyn a dylai partneriaethau ymchwil gael eu hannog. Nodwyd y bydd rhifynnau diweddaraf Cyswllt Caerdydd a Diolch yn cael eu hanfon at yr holl gynfyfyrwyr cyn bo
Read more