Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Dathlu arlosedd sy’n seiliedig ar leoedd

Science and Innovation Audits (SIAs) winners pose with Rt Hon Greg Clark MP and Innovate UK's Dr Ruth McKernan. (L-R) Neil Bradshaw, University of Bristol, Sam Turner, University of Sheffield, Elizabeth Treasure, Cardiff University, Pam Waddell, Birmingham Science City, Philip Extance, Aston University, Rt Hon Greg Clark MP, Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy, Dr Ruth McKernan, Innovate UK Chief Executive, Kevin Collins, University of Edinburgh,  Luke Georghiou, Manchester Science City and Stephen Decent, Lancaster University, at Innovate 2016, Manchester Central Conference Centre, 3rd November 2016
Science and Innovation Audits (SIAs) winners pose with Rt Hon Greg Clark MP and Innovate UK's Dr Ruth McKernan. (L-R) Neil Bradshaw, University of Bristol, Sam Turner, University of Sheffield, Elizabeth Treasure, Cardiff University, Pam Waddell, Birmingham Science City, Philip Extance, Aston University, Rt Hon Greg Clark MP, Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy, Dr Ruth McKernan, Innovate UK Chief Executive, Kevin Collins, University of Edinburgh, Luke Georghiou, Manchester Science City and Stephen Decent, Lancaster University, at Innovate 2016, Manchester Central Conference Centre, 3rd November 2016
Science and Innovation Audits (SIAs) winners pose with Rt Hon Greg Clark MP and Innovate UK's Dr Ruth McKernan. (L-R) Neil Bradshaw, University of Bristol, Sam Turner, University of Sheffield, Elizabeth Treasure, Cardiff University, Pam Waddell, Birmingham Science City, Philip Extance, Aston University, Rt Hon Greg Clark MP, Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy, Dr Ruth McKernan, Innovate UK Chief Executive, Kevin Collins, University of Edinburgh,  Luke Georghiou, Manchester Science City and Stephen Decent, Lancaster University, at Innovate 2016, Manchester Central Conference Centre, 3rd November 2016
Science and Innovation Audits (SIAs) winners pose with Rt Hon Greg Clark MP and Innovate UK’s Dr Ruth McKernan. (L-R) Neil Bradshaw, University of Bristol, Sam Turner, University of Sheffield, Elizabeth Treasure, Cardiff University, Pam Waddell, Birmingham Science City, Philip Extance, Aston University, Rt Hon Greg Clark MP, Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy, Dr Ruth McKernan, Innovate UK Chief Executive, Kevin Collins, University of Edinburgh, Luke Georghiou, Manchester Science City and Stephen Decent, Lancaster University, at Innovate 2016, Manchester Central Conference Centre, 3rd November 2016

Ddydd Iau, 3 Tachwedd, fe deithiais i Fanceinion ar gyfer Innovate 2016. Digwyddiad blynyddol yw hwn a gynhelir gan yr Adran Masnach Ryngwladol ac Innovate UK a’i nod yw arddangos rhai o arloeswyr mwyaf cyffrous y DU i weddill y byd.

Roeddwn yn cynrychioli Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesedd De-orllewin Lloegr a De-ddwyrain Cymru (SWW-SIA) yn y digwyddiad. Mae SWW-SIA wedi dod â nifer o sefydliadau academaidd, dinesig ac economaidd pwysig ar draws ein rhanbarth ynghyd, gan gynnwys Cynghrair GW4, Prifysgol Gorllewin Lloegr, Prifysgol Plymouth, Llywodraeth Cymru, Partneriaethau Menter Lleol a sefydliadau a busnesau allweddol.

Uchafbwynt Innovate 2016 oedd araith gan Greg Clark, Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, a rannodd ei weledigaeth o strategaeth ddiwydiannol Llywodraeth y DU.

Yn ei araith, canolbwyntiodd Greg Clark ar thema ganolog: ‘y cysylltiad rhwng arloesedd a lle.’ Mae’n gysyniad sy’n berthnasol i Brifysgol Caerdydd a Chynghrair GW4 gan mai ein nod yw cynnal ymchwil arloesol sydd o les i’n cymunedau lleol ac sy’n gallu cystadlu’n fyd-eang.

Defnyddiodd y Gweinidog ei araith i lansio’r don gyntaf o Archwiliadau Gwyddoniaeth ac Arloesedd. Cyfeiriodd at y rhain fel tystiolaeth mai’r “dull cydweithio a arweinir yn lleol yw’r ffordd ymlaen”. Diolchodd y consortia am eu gwaith ac ymrwymodd i ddefnyddio’r adroddiadau hyn fel y sail dystiolaeth awdurdodol ar gyfer buddsoddi yn y dyfodol.

I gonsortiwm SWW-SIA, roedd yr ymarfer yn gyfle unigryw i ddatblygu partneriaethau a chreu cysylltiadau newydd ymysg ein prifysgolion, sefydliadau mawr, Llywodraeth Cymru a Phartneriaethau Menter Lleol i fanteisio ar ein cryfderau ymchwil a diwydiannol.

Nododd yr archwiliad bod y rhanbarth yn gartref i sector awyrofod mwyaf y DU yn ogystal â diwydiannau modurol, niwclear ac adnewyddadwy morol. Amlygodd hefyd fod ein rhanbarth yn adnabyddus am ei harloesedd digidol: mae’n gartref i’r clwstwr dylunio silicon mwyaf y tu allan i UDA; mae mwy o arbenigedd am yr hinsawdd yno nag unrhyw ardal arall yn y byd; mae’n ganolbwynt ar gyfer y diwydiant microelectroneg ac mae’n enghraifft genedlaethol ar gyfer dinasoedd clyfar.

Rhaid i ni nawr barhau i wneud y gwaith pwysig hwn o ddiffinio De-orllewin Lloegr a De-ddwyrain Cymru fel rhanbarth pwerus sy’n gallu arwain y DU ym maes peirianneg a arloesedd, ac edrychaf ymlaen at ddatblygu’r momentwm hwn gyda’n partneriaid.