Day: 11 Tachwedd 2016

12 o interniaethau gyda Choleg Caerdydd a’r Fro

Posted on 11 Tachwedd 2016 by

Hoffwn ddweud wrthych chi am brosiect pwysig y mae’r Brifysgol yn rhan ohono. Rydym newydd gyflogi 12 o interniaid ifanc sydd â chyflyrau megis anhwylder ar y sbectrwm awtistiaeth a/neu anableddau dysgu fel rhan o Project SEARCH – syniad a gafodd Cyfarwyddwr Canolfan Feddygol Ysbyty Plant Cincinnati ugain mlynedd yn ôl. Sylweddolodd Erin Riehle y
Read more