Day: 10 Tachwedd 2016

Datblygu’r sgiliau a’r gallu i ymgysylltu

Posted on 10 Tachwedd 2016 by Paul Jewell

Mae cydweithwyr ar draws y Brifysgol wedi bod yn gwella eu sgiliau a’u hyder i sicrhau eu bod yn ymgysylltu’n effeithiol ar sail tystiolaeth gadarn drwy raglen i feithrin gallu. Yn 2015/16 roedd y rhaglen yn cynnwys datblygu a chynnig 12 cwrs hyfforddiant, 16 o adnoddau i’w lawrlwytho, pum astudiaeth achos, a chymorth a chyngor
Read more