Day: 7 Tachwedd 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 7 Tachwedd 2016

Posted on 7 Tachwedd 2016 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur a oedd yn amlinellu cynlluniau gweithredu NSS Colegau, a oedd yn rhoi’r diweddaraf am y camau gweithredu yn y tri Choleg mewn ymateb i ganlyniadau NSS 2016.  Nodwyd y byddai’n ddefnyddiol i’r Bwrdd a Grŵp Perfformiad Academaidd y Brifysgol weld manylion llawn y cynnydd, fesul Ysgol, ynghyd â system golau traffig
Read more