Day: 28 Hydref 2016


Gweledigaeth gymunedol ar gyfer y dyfodol

Posted on 28 Hydref 2016 by Paul Jewell

Cafwyd trafodaethau ysbrydoledig a gweledigaethol yn y Pafiliwn Bowlio yn Grangetown yr wythnos ddiwethaf, pan es i i’r gweithdy ac arddangosfa yno fel rhan o’r prosiect ymgysylltu Porth Cymunedol. Cafodd y diwrnod ei drefnu gan fyfyrwyr o Ysgol Pensaernïaeth Cymru, ac roedd yn cynnwys cymysgedd o gerddoriaeth fyw a thaith gerdded o gwmpas yr ardal
Read more