Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Ymfalchïo yn ein Rhyngwladoldeb

27 Hydref 2016

Mae prifysgolion ledled y DU yn cefnogi ymgyrch i sicrhau bod eu myfyrwyr, staff a gweithgareddau rhyngwladol yn cael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu.

Dechreuodd #WeAreInternational ym Mhrifysgol Sheffield yn 2013, ond cafodd ei lansio unwaith eto yn sgil canlyniad refferendwm yr UE, ac erbyn hyn mae mwy na 100 o brifysgolion y DU yn ei chefnogi, gan gynnwys ni, wrth gwrs. Mae’r ymgyrch am i brifysgolion gael y polisïau a’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i barhau i fod yn agored, cyfeillgar, cynhwysol ac amrywiol. Pwy fyddai’n anghytuno â hynny?

Mae gan y Brifysgol hon dros 7,500 o fyfyrwyr a staff rhyngwladol o 78 o wledydd, sy’n gwneud cyfraniad enfawr at y Brifysgol, y ddinas-ranbarth a’r wlad. Mae ein staff a’n cydweithwyr rhyngwladol o bedwar ban y byd yn gwneud cyfraniad allweddol at ragoriaeth ein hymchwil a’n gwaith addysgu.

Cafodd enillwyr ysgoloriaethau o 45 o wledydd eu croesawu gan staff uwch y Brifysgol mewn derbyniad yn Neuadd Aberdâr yn gynharach y mis hwn. Byddant yn dod â gwybodaeth, creadigrwydd ac arloesedd i’n Prifysgol a’r gymuned leol.

Byddwn yn tynnu sylw at rai o’r buddiannau hyn yn ystod Wythnos y Byd #WeAreInternational rhwng 24 a 30 Hydref, felly cadwch lygaid ar ein hashnod ar y cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni am i fyfyrwyr a staff ddangos eu bod yn cefnogi’r ymgyrch drwy rannu eu gweithgareddau rhyngwladol, gan dagio @prifysgolCdydd a gan ddefnyddio’r hashnodau #weareinternational a #prifysgolCdydd.

I werthfawrogi natur ryngwladol ein myfyrwyr, gwyliwch y ffilm fer hon yr ydym yn ei defnyddio i hyrwyddo #WeAreInternational. Os ydych chi am ddysgu mwy am yr hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod Wythnos y Byd, darllenwch y stori yma.