Day: 25 Hydref 2016

Caerdydd – y ddinas orau i fyw ynddi yn y DU

Posted on 25 Hydref 2016 by Paul Jewell

A hithau’n brifysgol mewn dinas, mae Caerdydd yn ymgysylltu’n gryf â’r gymuned leol ac mae ganddi ymdeimlad cryf o leoliad. Rydym yn gwerthfawrogi i ba raddau mae ein lleoliad yn ffurfio ein hunaniaeth unigryw fel sefydliad.  Felly, mae ein perthynas â Dinas Caerdydd yn bwysig ac yn werthfawr dros ben. Roeddem wrth ein bodd pan
Read more