Day: 24 Hydref 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 24 Hydref 2016

Posted on 24 Hydref 2016 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur a ysgrifennwyd gan yr Athro Graeme Reid, Coleg Prifysgol Llundain, ynglŷn ag incwm diwydiannol Prifysgol Caerdydd.  Cafodd yr adroddiad i incwm diwydiannol y Brifysgol ei gomisiynu yn dilyn dwy flynedd o incwm isel, ond nodwyd bod incwm diwydiannol Prifysgol Caerdydd wedi codi 10.6% eleni.  Trafodwyd nifer o argymhellion a wnaed gan
Read more