Day: 17 Hydref 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 17 Hydref 2016

Posted on 17 Hydref 2016 by Mark Williams

Nodwyd bod diwrnod Porth Cymunedol llwyddiannus wedi’i gynnal yn Grangetown ar 15 Hydref 2016, a bod y gymuned leol wedi chwarae rhan amlwg ynddo. Nodwyd y byddai rhifyn nesaf Blas yn gwahodd pob aelod o staff i gymryd rhan mewn munud o dawelwch am 9.15am ar 21 Hydref 2016 i gofio trychineb Aberfan, 50 mlynedd
Read more