Day: 13 Hydref 2016

Gwaith tîm sy’n canolbwyntio ar y claf

Posted on 13 Hydref 2016 by

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig yr ystod lawn o bynciau gofal iechyd gan ein gwneud yn unigryw yn y DU. Mae cyflwyno rhaglen mor gynhwysfawr o addysg yn heriol, eto mae hefyd yn dod â chyfleoedd gwych yn ei sgil. Bob blwyddyn rydym yn anfon llu o weithwyr meddygol proffesiynol medrus iawn allan i’r byd.
Read more