Day: 11 Hydref 2016

Derbyniad i groesawu Ysgolheigion Rhyngwladol

Posted on 11 Hydref 2016 by Helen Murphy

Ddydd Mercher 5 Hydref mynychais y Derbyniad i Groesawu Ysgolheigion Rhyngwladol yn Neuadd Aberdâr, digwyddiad a agorwyd gan ein His-Ganghellor, er mwyn rhoi croeso cynnes i’n henillwyr ysgoloriaethau rhyngwladol. Fel Prifysgol rhoddon ni groeso i’r nifer uchaf erioed o fyfyrwyr ysgoloriaethau rhyngwladol yn 2016-17 ac roedd hwn yn gyfle i ddathlu’r ffaith ein bod yn
Read more