Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Hydref 2016

  • Nodwyd y byddai’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ymweld â’r Brifysgol ar 13 Hydref 2016.
  • Cafodd y Bwrdd bapur am ganlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr gan gynnwys sylw am y camau mae’r Colegau a’r Brifysgol am eu cymryd mewn ymateb i’r canlyniadau. Amlygodd y papur nifer o gyfleoedd i wella ymagwedd y Brifysgol wrth gynllunio camau mewn cysylltiad â’r Arolwg, ac awgrymodd rai camau i’w cymryd ar draws y Brifysgol.
  • Cafodd y Bwrdd y drafft diweddaraf Y Ffordd Ymlaen 2018-2023 ac mae angen gwaith manylach erbyn hyn ynglŷn â’r Dangosyddion Perfformiad Allweddol, wedi’u llywio gan argymhellion gan y Gwasanaeth Cynllunio.
  • Cafodd y Bwrdd y gofrestr o risgiau mawr. Caiff y gofrestr ei chyflwyno nawr gerbron y Pwyllgor Polisi ac Adnoddau a’r Cyngor i’w nodi.

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd canlynol:

  • Adroddiad Misol Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg
  • Adroddiad am weithgareddau Rhyngwladol ac Ewropeaidd
  • Adroddiad Misol a Blaengynllun y Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata