Day: 10 Hydref 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Hydref 2016

Posted on 10 Hydref 2016 by Mark Williams

Nodwyd y byddai’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ymweld â’r Brifysgol ar 13 Hydref 2016. Cafodd y Bwrdd bapur am ganlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr gan gynnwys sylw am y camau mae’r Colegau a’r Brifysgol am eu cymryd mewn ymateb i’r canlyniadau. Amlygodd y papur nifer o gyfleoedd i wella ymagwedd y Brifysgol wrth
Read more