Skip to main content

Medi 30, 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2016

Postiwyd ar 30 Medi 2016 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Rydym yn dechrau'r flwyddyn academaidd newydd mewn byd gwahanol iawn. Mae'r ansefydlogrwydd yn dilyn y bleidlais i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd wedi lleihau am y tro, er bod […]