Day: 30 Medi 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Medi 2016

Posted on 30 Medi 2016 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Rydym yn dechrau’r flwyddyn academaidd newydd mewn byd gwahanol iawn. Mae’r ansefydlogrwydd yn dilyn y bleidlais i ymadael â’r Undeb Ewropeaidd wedi lleihau am y tro, er bod gwerth y bunt wedi gostwng ers hynny. Er bod rhai deunyddiau llyfrgell a chyfarpar ymchwil yn ddrytach oherwydd hynny, mae o fantais i ni yn
Read more