Day: 26 Medi 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Medi 2016

Posted on 26 Medi 2016 by Mark Williams

Nodwyd bod Cam 7 y rhaglen Mannau Dysgu Ffisegol wedi’i gymeradwyo a bod pob man yn gwbl weithredol. Nodwyd y cynhaliwyd yr adolygiad cyfnodol o’r Adran Gyllid ar 21-22 Medi 2016 ac fe ymgysylltwyd mewn modd adeiladol ar draws y Gwasanaethau Proffesiynol, yr Ysgolion a’r Colegau. Nodwyd y cynhaliwyd Cynhadledd yr Hydref y Gwasanaethau Proffesiynol
Read more