Day: 19 Medi 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Medi 2016

Posted on 19 Medi 2016 by Mark Williams

Nodwyd y byddai’r holl leoedd dysgu a ailwampiwyd yn barod i’w defnyddio erbyn 26 Medi 2016, ac y byddai cynlluniau wrth gefn ar waith ar gyfer problem barhaus sy’n ymwneud â chomisiynu AV ym Mharc y Mynydd Bychan. Nodwyd bod Caerdydd wedi llwyddo i barhau yn safle 182 yn rhestr Times Higher Education o brifysgolion
Read more