Day: 12 Medi 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Medi 2016

Posted on 12 Medi 2016 by Mark Williams

Croesawodd yr Is-Ganghellor yr Athro Coffey i gyfarfod y Bwrdd am y tro cyntaf. Nodwyd bod Prifysgol Caerdydd wedi’i henwi’n brif bartner ar gyfer un o’r 14 CTA ESRC newydd, mewn cydweithrediad ag Abertawe, Bangor ac Aberystwyth. Nodwyd bod yr Athro Danny Pieters, Is-Reithor KU Leuven, wedi ymweld â’r Brifysgol, ac y byddai’r Athro Wyn
Read more