Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Ymunwch â ni yn yr Eisteddfod

19 Gorffennaf 2016

Dros y misoedd diwethaf, mae cydweithwyr ledled y Brifysgol wedi bod yn paratoi ar gyfer un o ddigwyddiadau diwylliannol pwysicaf y flwyddyn yng Nghymru, Eisteddfod Genedlaethol 2016.

Cynhelir yr ŵyl eleni yn y Fenni rhwng 29 Gorffennaf a 6 Awst, ac mae gan Brifysgol Caerdydd raglen arbennig o gynhwysfawr. Mae gennym dros hanner cant o ddigwyddiadau gan gynnwys sgyrsiau, trafodaethau, cerddoriaeth, ffilm a llu o weithgareddau eraill.

O dan arweiniad yr Athro Richard Wyn Jones a’r Tîm Ymgysylltu, a gyda chefnogaeth cydweithwyr ledled ein Hysgolion a’n Colegau, ein nod yw rhagori ar lwyddiant y llynedd pan ddaeth bron 20,000 o bobl i ymweld â’n pabell.

Rydym yn falch o fod yn brifysgol yng Nghymru sy’n cyfrannu cymaint i’n gwlad, yn ddiwylliannol, yn gymdeithasol ac yn economaidd. Caiff ymwelwyr y cyfle i ddysgu am sut mae ein gwaith o fudd i Gymru, yn enwedig ein system arloesedd sy’n dod â phobl ynghyd o feysydd academaidd, diwydiant a’r sector cyhoeddus, i greu a chryfhau cysylltiadau a phartneriaethau.

Os ydych yn mynd i’r Eisteddfod, cofiwch ddod draw i’n pabell a mwynhau ein llu o weithgareddau. Os ydych yn gweithio yn yr ŵyl, gobeithio y cewch chi amser gwych.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am ein gweithgareddau.