Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu’r Ganolfan Arloesedd Addysg

Pleser o’r mwyaf oedd agor Cynhadledd Dysgu ac Addysgu’r Ganolfan Arloesedd Addysg heddiw ar thema Dysgu Gweithredol. Roedd pob tocyn ar gyfer y digwyddiad wedi’i bachu ymhen pythefnos ac roedd yn wych gweld ystod mor eang o gydweithwyr y gwasanaethau academaidd a phroffesiynol yno.

Drwy gydol y dydd, bu’r rhai a oedd yno yn ystyried y cwestiwn anodd – “ai dyma ddiwedd y ddarlith?” (casgliad: nid yn gyfan gwbl), yn ogystal â sesiynau rhyngweithiol ar “ennyn diddordeb myfyrwyr fel partneriaid ac asiantau dros newid” a “dysgu ymarferol ar sail problem” a safbwyntiau amrywiol staff a myfyrwyr ar ddysgu gweithredol. Roedd sgyrsiau cryno’r prynhawn pedair munud o hyd yn ysgogol ac yn heriol ac roedd yn arbennig o galonogol gweld sut mae rownd gyntaf o brosiectau Cronfa Arloesedd Addysg y Ganolfan eisoes yn cymryd siâp. Yn wir, amlygodd y wefr a gafwyd drwy gydol y diwrnod (gweler #ceilt16) i fi sut yn union y mae’r Ganolfan wedi helpu i godi proffil rhagoriaeth dysgu ac addysgu ar draws y Brifysgol ers iddi gael ei lansio ym mis Tachwedd diwethaf. Mae’n argoeli’n dda ar gyfer y dyfodol.