Day: 4 Gorffennaf 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Gorffennaf 2016

Posted on 4 Gorffennaf 2016 by Mark Williams

Cafwyd trafodaeth ynghylch effaith y bleidlais ddiweddar i adael yr UE, a’r negeseuon i’w hanfon at ymgeiswyr, myfyrwyr presennol a staff. Nodwyd bod Llywodraeth y DU yn parhau i ymrwymo i’r Mesur Addysg Uwch ac Ymchwil, ac y byddai ail ddarlleniad cyn gwyliau’r haf yn ôl pob tebyg. Cafodd y Bwrdd Strategaeth Diogelwch a Lles
Read more