Skip to main content

Mehefin 30, 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mehefin 2016

E-bost yr Is-Ganghellor i’r holl staff – Mehefin 2016

Postiwyd ar 30 Mehefin 2016 gan Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae cryn dipyn o ansicrwydd ac ansefydlogrwydd yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd, ac ni fydd llawer ohonom erioed wedi wynebu sefyllfa o'r fath o'r blaen. […]