Skip to main content

Mehefin 27, 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Mehefin 2016

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Mehefin 2016

Postiwyd ar 27 Mehefin 2016 gan Mark Williams

Trafododd y Bwrdd y materion oedd yn ymwneud â'r bleidlais ddiweddar i adael yr UE. Cytunwyd y dylid ffurfio Grŵp Wrth Gefn a pharhau i gwrdd dros yr haf i […]