Skip to main content

Mehefin 24, 2016

Neges gan yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor

Postiwyd ar 24 Mehefin 2016 gan Colin Riordan

Annwyl Gydweithiwr Mae canlyniad refferendwm yr UE yn glir: maes o law, bydd Prydain yn gadael yr UE. Yn ôl pob tebyg, bydd y broses yn para am gyfnod sylweddol; […]