Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Annog y drafodaeth am iechyd meddwl

21 Mehefin 2016

Iechyd meddwl yw un o faterion pwysicaf yr oes sydd ohoni. Bydd un o bob pedwar ohonom yn cael problemau iechyd meddwl, ac ni ellir gorbwysleisio’r effaith a gaiff ar unigolion a chymdeithas.

Mae cyfryngau cymdeithasol a blogiau’n benodol yn ffyrdd poblogaidd i rai sy’n byw gyda salwch meddwl rannu eu profiadau a lleihau’r stigma.

Fodd bynnag, ychydig iawn o sôn sydd am ymchwil, polisïau ac arferion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl ym myd y blogiau.

Ar 7 Mehefin, yr un diwrnod ag agoriad swyddogol Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd, Prifysgol Caerdydd, lansiwyd Blog Iechyd Meddwl Prifysgol Caerdydd.

Nod y blog yw rhannu ein harbenigedd yn y maes hwn, ac annog trafodaeth adeiladol am faterion sy’n ymwneud ag iechyd a salwch meddwl. Gyda lwc, bydd yn cynnig llwyfan er mwyn trafod elfennau meddygol, cymdeithasol, economaidd a chyfreithiol ehangach iechyd meddwl.

Er enghraifft, mae ein blog cyntaf gan yr Athro Mike Owen yn ystyried yr heriau a wynebir gan y rhai sy’n gweithio ym maes iechyd meddwl, a’r galw am ystyried achosion, diagnosis, triniaeth a gofal mewn ffyrdd newydd.

Rydym am i’r blog fod yn gymysgedd o sylwebaeth ac ymchwil, ac iddo gael ei lywio gan y materion pwysig sy’n cael eu trafod ym maes iechyd meddwl.

Os ydych yn ymchwilio neu’n gweithio ym maes iechyd meddwl, a hoffech gyfrannu at y blog, cysylltwch ag Alison Tobin (TobinA@caerdydd.ac.uk).